Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Neumann Jánosról

Neumann János 1903-ban született Budapesten, itt is érettségizett. Kémikusi diplomáját Zürichben szerezte 1925-ben, majd Budapesten matematikusi oklevelet kapott. Már 1930-ban elismerten az évszázad egyik legkiválóbb matematikusaként érkezett a princetoni egyetemre (USA). Ekkor vette fel a John von Neumann nevet. Részt vett az ENIAC tervezésében, s ennek során fejlesztette ki útmutató elgondolásait a számítógépek architektúrájáról és működési módjáról. Neumann János Washingtonban halt meg 1957-ben

A Társaság tevékenységi köre

A Társaság, célkitűzéseink megvalósítása érdekében, közhasznú szervezetként szolgáltatásokat nyújt, illetve vállalkozásoknak ad keretet, ezeken belül:

  • Szakmai közéleti munkára ad lehetőséget

  • Kutatási, fejlesztési, oktatási és továbbképzési programokat véleményez, és részt vállal kidolgozásukban

  • Állami szervek, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek felkérésére, megbízására vagy tagjainak kezdeményezésére állást foglal fontos szakmai és az informatikával kapcsolatos társadalmi kérdésekben, koncepciókat, tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki nyilvántartott egyesületi szakértők közreműködésével

  • Előadásokat, ankétokat, konferenciákat, kongresszusokat, szemináriumokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat, tanfolyamokat rendez; szakmai tanácsadást, bel- és külföldi szakmai tanulmányutakat szervez

  • Pályázatokat hirdet, díjakat alapít és adományoz, célfeladatok elvégzését jutalmakkal ismeri el; törekszik arra, hogy a diákokat és a fiatal szakembereket bevonja a szakmai közéletbe

  • Tevékenységi területén kapcsolatokat tart fenn különféle bel- és külföldi szervezetekkel, tagként képviseli Magyarországot hazai, illetve nemzetközi tudományos szervezetekben

  • Terjeszti az informatikai írástudást, az ECDL hazai irányítását végzi

A Társaság alapvető adatai és célkitűzései

  • Alapítás éve: 1968

  • Taglétszám: 2300 egyéni tag; 100 jogi tag

njszt_logo

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT)

Cím: H-1054 Budapest, Báthori u. 16.
Telefon: (+36-1) 472 2730, Fax: (+36-1) 472 2739
E-mail: titkarsag@njszt.hu

Web: NJSZT

Share