kÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG

A Hungarikum Szövetség közhasznú tevékenységei:

A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 2.§ 20. pontjában (Továbbiakban: Civil

törvény) rögzített módon közhasznú tevékenységet végez.

A Szövetség által végzendő közhasznú feladatok a hatályos törvények értelmében:

1.

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs

tevékenység,

Alaptörvény Szabadság és Felelősség XX. Cikk (1), XXI. cikk (1)

1997. évi CLIV. Tv. az egészségügyről 144.§ (1)-(2)

2.tudományos tevékenység, kutatás,

2004. évi CXXXIV. Tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról

5.§ (3)

Alaptörvény Szabadság és Felelősség X. cikk (1)

3.nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

Alaptörvény Szabadság és Felelősség XI. cikk (2)

2011. évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről 4§ (1) a)-u)

4.kulturális tevékenység,

Alaptörvény Szabadság és Felelősség XI. cikk (1)

1991. évi XX. Tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és

hatásköreiről 121. § a)-b)

5.kulturális örökség megóvása,

Alaptörvény, Alapvetés P cikk (1)

2001. évi LXIV. Törvény a kulturális örökségvédelemről 4.§, 5.§ 1-2. bek.

2011. évi CLXXXIX törvény a kulturális örökség helyi védelméről 13.§ 1. bek.

6.A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli

magyarsággal kapcsolatos tevékenység

2011. évi CLXXXIX tv. A nemzetiségek jogairól 115§ a)-i)

A Szövetség céljait az alábbi tevékenységekkel kívánja megvalósítani:

– Rendezvények, előadások, gyűlések, kiállítások, konferenciák szervezése

– Képzések, oktatás kiegészítő tevékenységek szervezése

– Klubestek, vitaestek szervezése, lebonyolítása

– Tanulmányutak, sajtóutak szervezése

– Kiadványok megjelentetése, online és elektronikus médiamegjelenések

szervezése

– Kutatások végzése

– Szakértői anyagok készítése

A fent rögzített közhasznú szolgáltatást bárki igénybe veheti. A támogatott személyek

vagy szervezetek tevékenysége a szövetségi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását

segíti.

A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet

Share