Célok

Az érték a mérték! 
A Hungarikum Szövetség (HUSZ) 2011-ben alakult közhasznú egyesület.

Összefogja a közfelkiáltásos hungarikum alkotókat, segíti „az érték a mérték” jelmondata kiteljesítését, az értékalapú nemzeti közös többszörös kialakítását.

A világ nem arra kíváncsi, hogyan utánozzuk, hanem arra, mi mit adunk a világhoz!”

Sok kiemelt, az egyetemes emberi kultúrát gazdagító értékünk van, amelyre büszkék lehetünk, amelyeket a magyarsággal azonosítanak, tehát vitathatatlan „magyar érték világlépték” HUNGARIKUMOK.

Birinyi József, HUSZ elnök

A Hungarikum Szövetség, HUSZ céljai, feladatai

(Részlet a Hungarikum Szövetség alapszabályából)

 Kiemelt magyar értékek, hungarikumok alkotói, képviselői, letéteményesei és gondozói szövetséget hoznak létre az alábbi célok megvalósítása érdekében:

– A felfutó rendszerű Magyar ÉrtékTár, (helyi, megyei, nemzeti értéktárak), a Hungarikum Piramis, az érték- és minőség elősegítése, a reális, érték centrikus önbecsülés, a magyarságtudat erősítésének és az egyetemes emberi kultúra gazdagításának szolgálata, azaz a Hungarikum Szövetség jelmondata: “Az érték a mérték” tartalmának kiteljesítése;

– A kiemelt magyar értékek őrzése, mentése, új értékek létrehozásának támogatása, továbbfejlesztése, népszerűsítése, az országmárka erősítése hazánkban és világszerte;

– A Szövetség tagjainak és a hungarikum címmel, védjeggyel, minősítéssel rendelkezők érdekeinek képviselete a nyilvánosság előtt valamint a szakmai fórumokon;

– A hungarikum alkotók, gyártók, a tulajdonosok, képviselők, örökösök álláspontjának érvényre juttatása;

– A magyar értékek pártfogóinak, segítőinek, szimpatizánsainak összefogása;

– Segítő-tanácsadó testületként közreműködés olyan kérdésekben, amely a hungarikumokkal, kiemelt magyar értékekkel, nemzeti örökséggel, nemzeti kincsekkel, azok innovációjával kapcsolatos;

– A hungarikumokról szóló törvény minőségalapú megszületésének előmozdítása, a végrehajtás támogatása;

– Kiemelt értékeink, a hungarikumok regisztrálásának, minősített védelmének elősegítése hazai, Európai Uniós, nemzetközi keretek között és az adott jogi, gazdasági környezetben a lehető legnagyobb mértékű támogatás előmozdítása.

Share